O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 163/1097
Heslář
dia- 
 
 
 

Stavba: dia-.


Stavební prvek přejatých slov. Pochází z řec. prefixu/předložky dia(-) s významy ,skrz‘, ,přes‘, ,roz-‘, ale i ,prostřednictvím‘, ,mezi‘, ,na všechny strany‘ a jinými, včetně významů přenesených a obrazných.


Tento stavební prvek má tedy význam obecně stěží vymezitelný, ale v některých konkrétních případech mu při věcné obeznámenosti lze jistý význam přiřknout: dialog ,roz-mluva‘, diagnóza ,roz-poznání (nemoci)‘, diadém ,vínek‘ obtočený kolem hlavy, diagonála ,úsečka spojující protilehlé úhly‘ a v tom smyslu jdoucí skrz, diafragma ,mezistěna; přepážka‘. Mnohdy osvětlí význam prvku až etymologický rozbor zohledňující také způsob pojmenování, byť byl idiomatický: např. diabetik, diabetesdia-bainō ,procházet skrz‘, tj. že cukr se vyplavuje močí.


Výrazy obsahující tento stavební prvek mohly v češtině projít univerbizací s přidáním domácího sufixu: diagnostický ústav → diagnosťák.

 

SYN2010 – přejatá, utvořená z klasických prvků

20 nejfrekventovanějších substantiv: dialog 2.826, diagram 1.605, diagnóza 1.220, diagnostika 598, diabetik 526, dialekt 356, dialektika 275, diapozitiv 220, diagonála 151, diabetes 133 (+ diabet74 115), diaspora 116, dialýza 86, diakritika 37, diadém 37, diabetolog 28, diastola 22, diafragma 21, dialektik 20, diagnostik 20, diatermie 18.

15 nejfrekventovanějších adjektiv: diagnostický 545, dialektický 207, dialogový 201, diastolický 64, dialyzační 52, diagnostikovaný 40, diabetologický 34, diametrální 29, diakritický 26, diatonický 14, diafánní 6, diasporní 6, diagramatický 5, diagnostikující 3, diadromní 3, diadynamický 3.

Slovesa: diagnostikovat 307, dialogizovat 4, diagonalisovat 3.

Adverbia: diametrálně 214, dialekticky 47, diagonálně 44, diagnosticky 14, dialogicky 3, dialogově 1, diachronicky 1.


Ze slov obsahujících původní prefix dia- se ve dvou případech osamostatnil komponent dia(-) jako první část složených slov, popř. jako samostatné slovo, odkazující (a)diabetikům (viz výše); (b)diapozitivům (které se „položí“ a prosvítí skrz). V obou významech se může kombinovat se základy rovněž klasickými (diaprojektor ,přístroj promítající diapozitivy‘), ale i se základy z moderních jazyků (diashow ,show využívající promítání diapozitivů‘) včetně českých (diaoplatky, zprav. psáno dia oplatky; dia koutek v samoobslužných prodejnách). V potravinářství se nově označení dia už neužívá.


SYN2010 – domácí i přejatá s prvky z moderních jazyků (vše ↖a):

diashow 64 (+ dia show 4, dia-show 1), diaprojektor 17, diaprojekce 8, diafilm 2.


Mezi irelevantními nálezy bylo slovo diamant (jméno nerostu vzniklo kontaminací tak, že k základu se nepřidává význam prvku dia-), nikoli s jistotou průhledná slova dieta, diakon75 a další s nimi příbuzná, případy příliš vzdáleného přenesení významu (žonglovací pomůcka diabolo pojmenovaná slovem pro ďábla),76 slova obsahující komponent di- ,dvoj‘ (diabas, diazoniová sůl), umělá slova dianetika (a také dianetický), diazepam, anglický výraz dial-up, slovenské nerozpoznané slovo diaľnici.


74     Toto svérázné korpusové lemma je přiřčeno tvarům diabetu, diabetem, diabetů.

75     V obou slovech se sice historicky prvek dia- uznává, ale sporné jsou odvozovací základy.

76     Jiná věc je, že korpus má tímto lemmatem pokrytý i název restaurace El Diabolo.

Heslo 163/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018