O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 157/1097
Heslář
demo- I 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. démos ,lid‘; nese význam ,týkající se lidu‘. Příklady lemmat: demokracie, demokrat, demokratický, demografický, demografie, demograf.

KN

Heslo 157/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018