O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 156/1097
Heslář
deka- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. deka ,deset‘; nese význam (1) ve spojení s měrnými jednotkami ,deset, 101‘, (2) ,desetinásobek‘. Příklady lemmat: dekagram (1), dekalog (2), dekahydrát (2), dekalitr (1), dekapeptid (2), dekalogie (2), dekafonie (2), dekasylabus (2), dekanewton (1).

KN

Heslo 156/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018