O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 152/1097
Heslář
de(z)- -izovat 
 
 
 

Na rozdíl od substantiv s cirkumfixem ► de- -izace je podobně tvořených sloves méně a mají nižší frekvence.73 Cirkumfix lze pozorovat u slovesa demoralizovat ,zbavovat morálky, kázně‘ (SYN: 555; moralizovat má jiný význam), deratizovat (267; *ratizovat ,zamořit krysami/hlodavci‘ se neužívá). Patrně i napodobení právě uvedeného slovesa bylo inspirací pro sloveso derathizovat (1; ,eliminovat vliv hejtmana a poslance Ratha‘). – Konkurenční, částečně domácí prostředek tvoření takových sloves je od- -izovat; bývá však sporné, nejde-li o připojení předpony ke slovesu se sufixem ► -izovat: odtabuizovat, odpatetizovat, odkomunizovat, odburanizovat, odbordelizovat (/debordelizovat).


Většina sloves, která obsahují týž počáteční i koncový řetězec, jsou opaky sloves bez de-/od-: destabilizovat, decentralizovat, demobilizovat, dezorganizovat, demilitarizovat, de­ghe­ttoizovat, depolitizovat, desexualizovat – odbyrokratizovat, odpolitozovat, odsexualizovat.


73     Upozorňujeme, že tento typ hesla pracuje s velkým korpusem SYN, zatímco heslo „ de - -izace má frekvence podle daleko menšího korpusu SYN2010.

Heslo 152/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018