O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 129/1097
Heslář
cyto- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. kytos ,buňka‘; nese význam ,vztahující se k buňce, buněčný‘. Příklady lemmat: cytostatikum, cytoplazma, cytologický, cytochrom, cytotoxický, cytokeratin, cytometr, cytoplast, cytosedimentační, cytomegalie.

KN

Heslo 129/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018