O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 327/1097
Heslář
chrono- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. chronos ,čas‘; nese význam ,vztahující se k času, časový‘. Příklady lemmat: chronologický, chronologie, chronometr, chronograf, chronogram, chronotop, chronometráž, chronostratigrafický, chronotropní, chronosféra, chronofobie.

KN

Heslo 327/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018