O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 326/1097
Heslář
chromato-/chromo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. chrōma, gen. chrōmatos ,barva‘; nese význam (1) ,využívající, vztahující se k barvě, barvivu‘, (2) ,vztahující se k chromu, chromový‘. Význam (2) má pouze variantu chromo-. Příklady lemmat: chromozom (1), chromosféra (1), chromatografie (1), chromoterapie (1), chromatograf (1), chromatogram (1), chromatofor (1), chromatoterapie (1), chromatologie (1), chromoprotein (1), chromoniklový (2), chromodur (2), chromokeramický (2).

KN

Heslo 326/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018