O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 118/1097
Heslář
centri-/centro- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. centrum / řec. kentron ,střed‘; nese význam ,centrální, tvořící střed, směřující do středu‘. Příklady lemmat: centrifuga, centropen, centroplán, centrifugace, centripetální, centromera, centropravicový, centrozom, centrofix, centrogaráž, centrosféra, centroplazma.

KN

Heslo 118/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018