O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 110/1097
Heslář
brady- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. bradys ,pomalý‘; nese význam ,pomalý, zpomalený‘. Příklady lemmat: bradykardie, bradyarytmie, bradykinin, bradypnoe, bradypsychie, bradykinezie.

KN

Heslo 110/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018