O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 109/1091
Heslář
brady- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. bradys ,pomalý‘; nese význam ,pomalý, zpomalený‘. Příklady lemmat: bradykardie, bradyarytmie, bradykinin, bradypnoe, bradypsychie, bradykinezie.

KN

Heslo 109/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017