O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 111/1097
Heslář
brachy- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. brachys ,krátký‘; nese význam ,vztahující se ke krátkosti, blízkosti; krátký, blízký; odehrávající se na krátkou vzdálenost; krátko-‘. Příklady lemmat: brachyterapie, brachyblast, brachyradioterapie, brachycephalus, brachykefalie, brachylogie, brachyantiklinála, brachyskopie.

KN

Heslo 111/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018