O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 90/1097
Heslář
bez- -ec 
 
 
 

Stavba: bez- -(e)c(0), kde (e) je jen ve tvarech s nulovou koncovkou, (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž nebo stroj.


Ze spojení předložky se substantivem je tímto cirkumfixem v dnešní češtině utvořeno jen několik slov: bez domovabez-domov-ec. Jde o (1) několik názvů osob; vyšší frekvenci má pouze bezdomovec, běžné, ale s mnohem nižší frekvencí je bezvěrec, okazionální jsou bezvědomec, bezdomecbeznadějec. Ojedinělé jsou terminologické názvy (2) biologických taxonů: bezkolenec (druh trávy); okazionální je bezčelistnatec (s rozšířenou sufixální variantou -natec) a neterminologické bezobratlovec (s rozšířenou sufixální variantou -ovec). Okazionální je dále (3) univerbizát bezpražec (← bezpražcová kytara).


SYN2010

Všech 5 lemmat: bezdomovec (↖1) 1 463; bezvěrec (↖1) 95; bezkolenec (↖2) 1; bezobratlovec (↖2) 1; bezpražec (↖3) 1.

Heslo 90/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018