O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 93/1097
Heslář
bez(e)- -ný 
 
 
 

Stavba: bez- -n(ý)/beze- -n(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: bez vady → bezvadný, beze jména → bezejmenný. Z předložky bez(e) se stává prefix (srov. též► bez(e)-), sufix -ný odpovídá zpravidla sufixu nejčastějšího vztahového adjektiva k základovému substantivu: bez cenybezcenný podle cenný, bez chybybezchybný podle chybný. V několika případech má však neprefigované adjektivum příponu jinou: bezdětný (ale dětský), bezcílný (ale cílový), bezcitný (ale citový). Srov. též cirkumfixy ► bez(e)- -ní (bezkonfliktní);► bez(e)- -ový(bezdrátový); ► bez(e)- -ý(bezrohý).


Takto utvořená adjektiva mají význam nemající/postrádající to, co je pojmenováno základovým substantivem: bezmračný ‚jsoucí bez mraků, jasný‘, bezuzdný ‚nemající uzdu, nespoutaný‘, bezbolestný ‚jsoucí bez bolesti, nepůsobící bolest‘, bezbožný ‚jsoucí bez boha, nevěřící v boha‘.


Slovotvorná motivace může být u některých adjektiv synchronně více či méně zastřená: bezděčný ‚mimovolní‘ ← stč. bez dieky ‚bez vůle‘ (souvisí s něm. denken ‚myslet‘); bezpečný bez péče ,bez starosti‘.


SYN2010

Dotaz [lemma="bez.*ný" & tag="A.*"] dává 106 lemmat, z toho platných 101.

Z frekvenčních pásem: 4 lemmata nad 1.000 dokladů, 30 lemmat nad 100 dokladů, 11 lem­mat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: bezpečný 16.194, bezmocný 1.456, bezplatný 1.421, bezvýznamný 1.074, beznadějný 704, bezohledný 653, bezstarostný 595, bezbranný 571, bezvadný 526, bezcenný 495, bezejmenný 431, bezchybný 417, bezradný 393, bezdětný 343, bezvládný 342, bezútěšný 285, bezpodmínečný 281, bezdůvodný 276, bezvýrazný 263, bezmezný 263.


U adjektiv bezedný, bezesný nemá koncový řetězec -ný status sufixu, n je součástí základového substantiva (dno, sen); viz► bez(e)- -ý. K adjektivu bezprizorný viz bezprizorní, ► bez(e)- -ní.

JB

Heslo 93/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018