O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 92/1097
Heslář
bez(e)- -ní 
 
 
 

Stavba: bez-/beze- -n(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: bez kontaktu → bezkontaktní, beze smlouvy → bezesmluvní. Z předložky bez se stává prefix (srov. též ► bez(e)-), sufix -ní odpovídá sufixu nejčastějšího vztahového adjektiva k základovému substantivu: bez práva → bezprávní podle právní;54 bez charakteru → bezcharakterní podle charakterní. Srov. též další cirkumfixy pro tvoření adjektiv: ► bez(e)- -ný (bezcenný, bezejmenný); ► bez(e)- -ový(bezdotykový, bezezbytkový); ► bez(e)- -ý (beznohý, bezešvý).


Takto utvořená adjektiva mají význam nemající, postrádající to, co je pojmenováno základovým substantivem: bezcharakterní ‚nemající pevný charakter, jsoucí bez charakteru‘; bezkonkurenční ‚nemající konkurenci; takový, kterému nelze konkurovat‘; bezokenní ‚jsoucí bez oken, nemající okna‘.


SYN2010

Dotaz [lemma="bez.*ní" & tag="A.*"] dává 36 lemmat, z toho relevantních 31.

Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 1.000 dokladů, 5 lemmat nad 100 dokladů, 5 lemmat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: bezprostřední 2.342, bezprecedentní 199, bezhotovostní 185, bezkonkurenční 141, bezkontaktní 130, bezcelní 74, bezpartijní 66, bezpilotní 55, bezcharakterní 52, bezpohlavní 50, beztřídní 47, bezeškodní 40, bezkonfliktní 37, bezpáteřní 15, bezprávní 11, bezperspektivní 11, bezkolizní 6, bezhraniční 5, bezčelistní 4, beztaktní 4.


Řetězec bez- -ní mají i adjektiva utvořená nikoli cirkumfixem, nýbrž prostou sufixací substantiv s prefixem: bezpečnostní ← bezpečnost. Mají ho také adjektiva utvořená jiným cirkumfixem: bezskrupulózníbez skrupulí (bez- -ózní, podle skrupulózní), bezprincipiální ← bez principů (bez- -iální podle principiální).


Adjektivum bezprizorní ‚jsoucí bez dozoru, opuštěný‘ bylo přejato jako celek z ruštiny: besprizornyj ← rus. prizor ‚dozor‘.

JB

54     Existuje však i adjektivum bezprávný a obvykle se rozlišuje např. bezprávní stav × bezprávný jedinec.

Heslo 92/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018