O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 96/1097
Heslář
bez(e)- -ý 
 
 
 

Stavba: bez-/beze- -(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


I. Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva (bez(e) + genitiv substantiva) v adjektivum: bez ocasu → bezocasý; beze snů → bezesný. Z předložky bez(e) se stává prefix (srov. též ► bez(e)-, koncovkou -ý se výsledná adjektiva zařazují ke skloňovacímu vzoru mladý. Srov. též další cirkumfixy s prefixem bez(e)-: ► bez(e)- -ní (bezprávní);► bez(e)- -ový (bezporuchový);► bez(e)- -ný (bezcílný).


Takto utvořená adjektiva mají význam (1) nemající/postrádající to, co je pojmenováno základovým substantivem. Nejčastěji jde o chybějící (1a) část lidského, zvířecího nebo rostlinného těla: bezruký ‚nemající ruce‘, podobně beznohý, bezobratlý, bezkřídlý, bezrohý, bezvlasý, bezvousý, bezhlavý, bezlistý, bezoký, beznosý, bezocasý, bezprstý; (1b) látku nebo materiál jako potenciální, ale nepřítomnou složku něčeho: bezmasý ‚neobsahující maso‘, bezvodý; (1c) fyzikální vlastnost: bezbarvý ‚postrádající barvu‘, podobně beztvarý, bezhlasý, bezdechý; (1d) duševní vlastnost: bezectný ‚nemající čest‘, bezduchý; (1e) prostorovou hranici: bezedný ‚nemající dno‚ velmi hluboký‘; bezbřehý; případně (1f) jinou potenciální, ale nepřítomnou skutečnost: bezesný ‚jsoucí beze snů‘; bezlesý, bezmrazý.

 

SYN2010

Dotaz [lemma="bez.*ní" & tag="A.*"] dává 236 lemmat, z toho 35 platných.

Z frekvenčních pásem: 9 lemmat nad 100 dokladů, 1 lemma s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: bezbarvý (↖1c) 466, bezedný (↖1e) 341, beztvarý (↖1c) 298, bezzubý (↖1a) 267, bezhlavý (↖1a) 261, bezobratlý (↖1a) 259, bezbřehý (↖1e) 236, bezesný (↖1f) 220, bezduchý (↖1d) 220, bezlistý (↖1a) 95, beznohý (↖1a) 84, bezvousý (↖1a) 52, bezmasý (↖1b) 51, bezdechý (↖1c) 48, bezvodý (↖1b) 47, bezešvý (↖1f) 43, bezruký (↖1a) 43, bezlesý (↖1f) 18, bezkřídlý (↖1a) 27, bezhlesý (↖1c) 26.




Řetězec bez(e)- -ý má řada adjektiv utvořených jiným cirkumfixem, např.:► bez(e)- -ný (bezcílný), ► bez(e)- -ový (bezdrátový), bez- -ovitý (bezmyšlenkovitý), bez- -atý (bezkyslíkatý),

bez- -natý (bezolovnatý), bez- -itý (bezvláknitý).

JB

Heslo 96/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018