O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 86/1091
Heslář
baty-/bathy- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. bathys ,hluboký‘; nese význam ,týkající se hloubky, hluboký, hloubkový‘. Příklady lemmat: batyskaf, bathymetrický, batysféra, batymetrie/bathymetrie.

KN

Heslo 86/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017