O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 87/1097
Heslář
baty-/bathy- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. bathys ,hluboký‘; nese význam ,týkající se hloubky, hluboký, hloubkový‘. Příklady lemmat: batyskaf, bathymetrický, batysféra, batymetrie/bathymetrie.

KN

Heslo 87/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018