O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 73/1097
Heslář
auto- I 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. autos ,sám, vlastní‘; nese význam ,samostatný, samostatně / sám sebou vytvořený‘. Příklady lemmat: autonomie, autonomní, autobiografický, autoportrét, autogen, autopilot, autokracie, autocenzura.

KN

Heslo 73/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018