O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 57/1097
Heslář
arterio- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. artēria ,tepna‘; nese význam ,vztahující se k tepnám, tepenný‘. Příklady lemmat: arterioskleróza, arteriovenózní, arteriograf, arteriopatie, arteriobiliární.

KN

Heslo 57/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018