O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 52/1097
Heslář
arch(i)- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. archē ,počátek‘; nese význam (1) ,hlavní, vedoucí, s vyšším stupněm (hodnosti) než to, co je vyjádřeno druhou částí kompozita‘, (2) odkazuje k výrazům architektura, architektonický, nese týž význam. Příklady lemmat: architráv (1), archiweb (2), archifoném (1), archivýznam (1), archilexém (1), archiservis (2), archimandrita (1), archidiákon (1), archidiakonát (1), archiepiskop (1), archipterygium (1).

KN

Heslo 52/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018