O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 43/1097
Heslář
anti- -ismus 
 
 
 

Takový cirkumfix vyjadřuje pojmenování hnutí nebo myšlenkového směru vystupujícího proti někomu/něčemu v případech, kdy neexistuje název hnutí/směru, který by neobsahoval stavební prvek anti-, nebo existuje-li v neslučitelném významu. Uvažovat lze o slovech: antisemitismus+antisemitizmus (SYN: 7.040; k podobám lem­mat se viz ► -ismus), antiamerikanizmus (1.407), antisovětizmus (48), antiintelektualizmus (43), antiparoubkismus (39),27 antirusismus (29), anticiganismus+anticikanismus (16), antigerontismus (12), antievropeanismus (2), anti-gypsismus [-džipsi-] (2); obecné anti- -izmus ,odpor vůči hnutím‘ (4).


Vydělení cirkumfixu je sporné potud, že většinou je myslitelné i tvoření takových slov resufixací typu antiamerikanista ↔ antiamerikanismus. Oba typy názvů anti- -ismus, anti- -ista (příp. ještě s adjektivy na anti- -istický) se tvoří/přejímají paralelně. Překlepy typu antihistirizmus se nezabýváme, ani jsou-li četné.

27     Doložen je i paroubkismus, např. boj proti paroubkismu nebo ztotožňovat paroubkismus se sociálním demokratismem je nehoráznost. Podobně užívají žurnalisté i (anti)bushismus a řadu dalších názvů ad personam, kde výraz s anti- není prostým opakem (bez anti-: ,jev/směr pro někoho typický‘ × s anti-: ,hnutí proti někomu‘).

Heslo 43/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018