O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 44/1097
Heslář
ani- -ista 
 
 
 

Cirkumfix vyjadřuje pojmenování stoupenců hnutí nebo myšlenkového směru vystupujícího proti někomu/něčemu v případech, kdy neexistuje název stoupenců hnutí/směru, který by neobsahoval stavební prvek anti-, nebo existuje v neslučitelném významu. Uvažovat lze o slovech: antiglobalista (SYN: 852), antiamerikanista (97; není opakem ani odpůrcem slova amerikanista ,vědec, obv. filolog, zabývající se jazykem, dějinami a kulturou Ameriky‘), antiradarista (56),28 antiskútrista (3), po 1 výskytu antiromista, anticikanista, antigermanista, antikorporativista, anticountrista.


Spornost vydělení cirkumfixu má důvody uvedené v hesle ► anti- -ismus: oba typy názvů anti- -ista, anti- -ismus (příp. ještě s adjektivy na anti- -istický) se tvoří/přejímají paralelně. Nezohledňujeme např. slovo antikomoušista, tvořené jako expresivní obměna výrazu antikomunista.

28     Odpůrce stavby amerického radaru v Brdech; dobově podmíněné slovo.

Heslo 44/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018