O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 29/1097
Heslář
alo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. allos ,jiný‘; nese význam ,jiný, odlišný, využívající něco odlišného‘. Příklady lemmat: alogenní, alopatický, aloplastika, alochtonní, alosaurus, alografní, alotropický, alofón, alomorfie, aloštěp, alogamický, aloprotilátka.

KN

Heslo 29/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018