O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 21/1097
Heslář
akro- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. akros mj. ,vrchní, vysoký, koncový‘; nese významy (1) ,vztahující se k něčemu ve výšce, popř. v hloubce‘; (2) ,vztahující se k něčemu na kraji, na špičce‘. Příklady lemmat: akrobat (1), akropole (1), akronym(um) (2), akrostich (2), akrofobie (1), akrozom/akrosom (2).

Heslo 21/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018