O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 17/1097
Heslář
agro- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. ager ,pole‘; nese význam ,zemědělský, související se zemědělstvím‘. Příklady lemmat: agronom, agroturistika, agropodnikání, agrochemický, agrosalon, agrofarma, agrobazar.

KN

Heslo 17/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018