O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 14/1097
Heslář
adipo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. adeps, gen. adipis ,tuk‘; nese význam ,vztahující se k tuku, tukový‘. Příklady lemmat: adipocyt, adiponektin, adiponitril, adipogenní, adipocytární.

KN

Heslo 14/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018