O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 4/1097
Heslář
ab- 
 
 
 

Stavba: ab-, před souhláskami t, c je varianta abs-: abs-trakce, abscize, před jinými souhláskami může být jen a-: averze; srov. však a- jako podoby prefixů ► a-► ad-. (Latinská varianta au- se ve slovech přejatých do češtiny neuplatňuje.)


Stavební prvek přejatých slov původem z latiny, románských jazyků, popř. nověji z angličtiny. Stejně znějící latinský prefix má významy ,od‘, zbavení, vzdálení, které popisovaný stavební prvek v zásadě dědí.


Slovotvorné základy pro prefixaci v latině se někdy vyjevují srovnáváním slov s různými prefixy (averze : konverze/inverze, absorpce : adsorpce/resorpce, abdikovat : dedikovat/indikovat/predikovat), ale při neobeznámenosti s latinou je to nejisté; dokonce i při obeznámenosti s ní lze mít problém se segmentací ab-s-(ent>)enc-e (► -e, část C1)
nebo s poskládáním významu idiomaticky či nápodobou tvořeného slova ab-surdní.


Stavební prvek může být i součástí (substandardních) zkrácených výrazů, tvořených už ryze českými prostředky: abstinenční syndrom → absťák. Také je součástí označení australských domorodců Aboriginové, aboriginský ← lat. ab orīgine ,od počátku‘.


Následující frekvenční zpráva byla vytěžena z ručního třídění dotazů [lemma="a.+"] s omezením na popisované slovní druhy, který našel až tisíce lemmat. Může proto obsahovat chyby. Ve výsledcích jako celku nemohl být kvantifikován počet irelevantních nálezů.


SYN2010 – přejatá

20 nejčastějších substantiv: absolvent 2.650, absence 1.851, absolvování 548, absurdita 445, abstrakce 394, absorpce 345, averze 290, absolutno 261, absolventka 221, absorbance 201, abstinence 153, abstinent 134, absolutorium 127, absolutismus 120, abnormalita 112, abdikace 101, absurdnost 71, absces 49, absťák 49, abstrakt 41.

20 nejčastějších adjektiv: absolutní 4.047, absurdní 1.868, abstraktní 1.279, absorpční 459, abnormální 244, abstinenční 132, absolutistický 114, absolventský 102, absorbující 80, absorbovaný 78, absolvovaný 69, abrazivní 34, abstinující 23, abiturientský 22, abstrahovaný 19, absentující 19, abstrahující 14, abdikační 13, aboriginský 13, absolutizovaný 9.

8 sloves: absolvovat 4.135, absorbovat 430, abstrahovat 76, abdikovat 76, abstinovat 51, absentovat 48, absolutizovat 31, abstenovat 1.

10 adverbií: absolutně 2.404, absurdně 197, abstraktně 95, abnormálně 72, abruptně 3, averzně 1, absorbčně12 1, abstrahovaně 1, absenčně 1, abundantně 1.


Nepřihlížíme k nálezům adjektiva abdominální, protože samo lat. označení břicha abdōmen není etymologicky jasné.

12     Doložena tato chybná podoba adverbia absorpčně.

Heslo 4/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018