O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 2/1097
Heslář
a- 
 
 
 

Stavba: a- (srov. touž podobu stavebních prvků ► ab-, ► ad-), před základem začínajícím na vokál an- (srov. touž podobu stavebního prvku ► ana-).


V klasických jazycích byl tento prefix označován jako alfa privativum „zbavovací a“. Stavební prvek přejatých slov, který na něj navazuje, dědí jeho význam ,bez‘, ,prostý něčeho‘.


Překážkou srozumitelnosti v řadě slov bývá – kromě připomenuté homografie – neznalost základových slov. Obvykle teprve v etymologickém slovníku najdeme, že v případě slova azyl šlo o stav bezpečí před tím, co označovalo slovo sȳlon/sȳlē ,lup, kořist‘, takže význam ,útočiště‘ (kam se lze utéci) se nejprve rozšířil, v moderní době se naopak zúžil na ochranu před politickým pronásledováním.


Nejlépe srozumitelný bývá stavební prvek tehdy, je-li alespoň v povědomí i slovo bez něho (nebo aspoň příbuzné), např. atypický, asymetrie, ateismus, arytmie, anarchie.


Následující frekvenční zpráva byla vytěžena z ručního třídění dotazu [lemma="a.+"] s omezením na popisované slovní druhy, který našel až tisíce lemmat. Může proto obsahovat chyby. Ve výsledcích jako celku nemohl být kvantifikován počet irelevantních nálezů.


SYN2010 – přejatá

10 nejfrekventovanějších substantiv: atom 13.618, azyl 894, asfalt 833, anonymita 531, anekdota5 466, anonym 355, amnestie 332, anomálie 307, apatie 187, azylant 166, anorexie 159, anémie 147.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: atomový 1.683, anonymní 1.454, asfaltový 734, azylový 483, atypický 331, anarchistický 254, asymetrický 236, apatický 167, ateistický 149, asociální 144.

4 slovesa: anonymizovat 22, amnestovat 18, atomizovat 17, atrofovat 12.

10 nejfrekventovanějších adjverbií: anonymně 254, apaticky 74, asymetricky 35, atypicky 21, asymptoticky 19, anaerobně 6, asynchronně 6, analgeticky 6, anarchicky 4, atomově 3.


Protože dotazy byly zadávány velmi široce (viz petit nad frekvenční zprávou), neplatné doklady vždy silně převažovaly: šlo mj. o slova se stavebními prvky ► ab-, ► ad-, ► ana-, ► anti-, ► apo-.

5       Dosl. ,nevydaná (historka)‘.

Heslo 2/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018