O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1064/1097
Heslář
-yně/-kyně 
 
 
 

Stavba: -yn(ě)/-kyn(ě), kde (ě) reprezentuje soubor koncovek vzoru růže.


Od substantiv se pomocí sufixu tvoří (1) přechýlená jména. Distribuce variant je jen částečně předvídatelná. Varianta -yně se vyskytuje v případech, kdy jméno mužského rodu končí na souhlásku (s výjimkou jmen končících na -ec): ministrministryně, voják vojákyně, svědek svědkyně, Turek Turkyně; po odsunutí původní přípony hospod(ář) hospodyně, po odsunutí koncovky koleg(a)kolegyně; tvoření tchán tchyně, kde odsunutou částí není srozumitelný sufix, chápeme jako nepravidelné. Varianta -kyně se připojuje, končí-li jméno mužského rodu na -ec: poslanecposlankyně; na -ce: zástupcezástupkyně, někdy však i v podobných případech jako varianta -yně: přítelpřítelkyně, předsedapředsedkyně. Velmi zřídka z nějakého důvodu v jazyce chybí přímý mužský protějšek: vražedkyně, následkyně. Od adjektiv a od substantiv se tvoří variantou -yně v odborné terminologii (2) jména nositelů vlastnosti: měkkyně; popřípadě (3) jména modifikovaná: hlohhlohyně (samostatný botanický rod, ale i plod hlohu).


Ojediněle s nezřetelným významem sufixu, popř. i základového slova, se tvoří (4) označení míst: svatyně, jeskyně, kuchyně.


Deriváty různých výše uvedených skupin by mohly fungovat i jako propria, ale většina proprií, ba ta nejfrekventovanější, není průhledná: Ruzyně, Bechyně, Purkyně, Kdyně, Volyně, Chropyně. Srozumitelně tvořené jsou názvy příslušnic národů s funkcí sufixu (1): Turkyně, Němkyně:


SYN2010

1. Dotaz [(lemma=".+yně")] dává 331 lemmat, z toho 202 relevantních. Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 10.000 dokladů, 9 nad 1.000 dokladů, 36 nad 100 dokladů, 60 nad 10 dokladů, 49 mezi 10 a 2 doklady, 47 po 1 dokladu.

2. Dotaz [lemma="[ABCČDĎEFGHIJKLMNŇOPRSŠTŤUVZŽ].+yně"] vyšetřil propria a našel 63 lemmat.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: kuchyně (↖4) 10.946, přítelkyně (↖1) 4.842, jeskyně (↖4) 4.649, vévodkyně (↖1) 3.028, ministryně (↖1) 1.868, kolegyně (↖1) 1.554, zástupkyně (↖1) 1.391, svatyně (↖4) 1.107, předsedkyně (↖1) 1.104, bohyně (↖1) 1.080, hospodyně (↖1) 870, soudkyně (↖1) 812, poslankyně (↖1) 736, mistryně (↖1) 715, náměstkyně (↖1) 610, tchyně (↖1) 575, žákyně (↖1) 472, umělkyně (↖1) 429, zaměstnankyně (↖1) 426, důchodkyně (↖1) 425.

Z dalších: hlohyně (↖3) 12, Turkyně (↖1) 12, měkkyně (↖2) 1.


Mezi irelevantní nálezy patří (kromě uvedených proprií) různá prefigovaná/složená slova včetně hybridních: exministryně, pseudopřítelkyně.

FE, JŠ

Heslo 1064/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018