O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1037/1097
Heslář
-vka 
 
 
 

Stavba: -vk(a), kde (a) reprezentuje koncovky vzoru žena (v případě příjmení vzoru předseda). Odvozovací základy jsou české, jednoduché.


Ze sloves se příponou -vka odvozují (1) názvy prostředků: zkumavka, vysvětlivka, ukolébavka, savka sát, dmuchavka dmýchat; (2) názvy nositelů dějového příznaku: prskavka, padavka, mazavka, také odvozenina vrhat → vrhavka (houba, druh holubinky), také dodat → dodávka ,dodané/dodávané zboží‘ (srov. níže význam automobil); (3) názvy výsledků činnosti: podezdívka, nadezdívka, vykopávka, vychytávka vychytat; (4) názvy chorob, neduhů a jejich původců: kulhavka, klusavka, drbavka, slintavka, kapavka, škrkavka, škytavka; (5) názvy akcí: stávka, pomnožné vykopávky.


V některých případech není jisté, zda pojmenování není tvořeno z nedokonavého slovesa na -vat (např. zde uvedená podezdívka, vykopávka) sufixem ► -ka.


SYN2010

Dotaz [lemma=“.*vka“] dává 1.186 lemmat. Ve vzorku 294 lemmat je 21 relevantních, celkový odhadnutý počet relevantních lemmat tedy činí 83. 1 lemma má nad 10.000 dokladů, 31 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: přestávka (↖5) 4.633, stávka (↖5) 1.615, zkumavka (↖1) 569, zářivka (↖1) 424, vykopávka (↖5) 406, savka (↖1) 276, slinivka (↖4) 209, vysvětlivka (↖1) 169, ukolébavka (↖1) 144, přesnídávka (↖1) 136, vychytávka (↖1) 120, kapavka (↖4) 76, nášivka (↖1) 67, prskavka (↖2) 53, padavka (↖2) 39, vyzdívka (↖2) 36, škrkavka (↖4) 34, dmuchavka (↖1) 3, vrhavka (↖2) 2, klusavka (↖4) 1.


O sufix -vka se s velkou pravděpodobností nejedná u slov typu dodávka (automobil) ← dodávat, poptávka poptávat, zásuvka zasouvat, ochutnávka, přikrývka, podšívka, v nichž se uplatňuje přípona ► -ka, srov. výše. Podobně je tomu u odvozenin z adjektiv lanovka lanový, obrazovka obrazový, cukrovka (řepa) ← cukrový, foglarovka Foglarův, plechovka, koncovka, křivka, zrcadlovka apod. O jiné sufixy jde ve slovech typu volavka vole ► -avka, aktovka akta, cukrovka (choroba) ← cukr, bondovka Bond ► -ovka. Řetězec se zcela náhodně objevuje ve slovech dívka, cívka, kavka.

MV

Heslo 1037/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018