O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1021/1097
Heslář
-va 
 
 
 

Stavba: -v(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Je to starý slovanský sufix, kterým se v dnešní češtině již netvoří. Vydělitelný je už jen u několika málo výrazů, jejichž základem může/mohlo být sloveso (bít → bitva, přást/přístpřástva), substantivum (břitbřitva, kot ve významu ‚kocour‘ → kotva) nebo adjektivum (lich(ý) → lichva, žlut(ý) → žluva s redukcí slovotvorného základu). Výrazy odvozené od sloves nesou významy jako výrazy odvozené sufixem ► -ba, se kterým vykazují historicky jisté souvislosti. Význam výrazů odvozených od jmen není možné jednotně definovat, protože se jedná jen o několik ojedinělých výrazů. U některých z nich se jedná historicky o reinterpretaci rozšířeného kmene v nepřímých pádech (brva: psl. bry, gen. brvъve, kurva: psl. kury, gen. kurъve, želva: psl. žely, gen. želъve).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".+va") & (tag="N.*")] dává 549 lemmat, z toho 17 relevantních.

Všech 17 lemmat: bitva 5.239, želva 1.098, kotva 682, kurva 612, pastva 458, břitva 391, brva 334, pleva 164, bulva 157, lichva 147, žluva 34, žatva 26, dostava 11, čiva 11, plíva 4, počva 2, přástva 2.

PN

Heslo 1021/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018