O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1016/1097
Heslář
-utný 
 
 
 

Stavba: -utn(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Příponou jsou utvořena vzácně adjektiva ze sloves (původně z n/t-ových participií – dnešní přechodník přítomný) s významem zesílené vlastnosti plynoucí z děje (mohutnýmohoucí hodně, slovutný široko daleko proslulý a motivačně zastřené urputný vyložené etymologicky jako přesmyčka od slovesa přít se, tedy upírající se silně k čemu).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*utný"] dává 21 lemmat, z toho 3 relevantní.

Frekvenční špička představena níže, 1 nad 1.000 dokladů, 2 nad 100 dokladů.

Všechna 3 lemmata: mohutný 5.576, urputný 335, slovutný 137.


Řetězec utný mají některá adjektiva tvořená sufixem -ný, která do statistik nezapočítáváme (např. nutný, smutný, chutný). Také kompozitum veleslovutný nepokládáme za utvořené sufixem -utný. Do statistik jsme nezařadili celkem 18 lemmat s koncovým utný rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou z korpusu SYN2010.

KO

Heslo 1016/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018