O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1017/1097
Heslář
-utý 
 
 
 

Stavba: -ut(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Příponou -utý je utvořena malá skupina adjektiv ze sloves s významem široce vztahovým: tekutý, visutý, mrzutý, smrdutý, třeskutý, běhutý; slovo vztekutý se zdá být blendem slov vztek tekutý.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*utý" & lemma!=".*nutý"]] dává 76 lemmat, z toho 7 relevantních.

Frekvenční špička představena níže, 5 nad 100 dokladů, 1 s 1 dokladem.

Všech 7 lemmat: tekutý 836, mrzutý 333, visutý 235, smrdutý 233, třeskutý 127, běhutý 6, vztekutý 1.


Řetězec utý má celá řada adjektiv, která nejsou tvořena příslušným sufixem. Jsou to a) adjektiva s oporou ve tvaru pasivního příčestí na -nutý (viz výše formulace dotazu), -mutý (sejmutý, najmuý, ...), -tý (obutý, zasutý, nadutý, chrout se > zachrutý, ...) a b) ne­utvořená adjektiva (např. žlutý, krutý). Kompozita žhavotekutý, supratekutý rovněž nepokládáme za adjektiva utvořená sufixem -utý. Do statistik jsme nezařadili celkem 59 lemmat s koncovým utý z korpusu SYN2010.

KO

Heslo 1017/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018