O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1011/1097
Heslář
-ulka 
 
 
 

Stavba: -ul-()k(a), kde () reprezentuje vkladné e (šikulek), (a) reprezentuje soubor vzoru žena. Tento složený sufix se vyvinul zdrobňováním substantiv se sufixem ► -ule; ta nejsou vždy v úzu, čímž se nevylučuje jejich příležitostné přitváření.296


Sufix se připojuje k základům substantiv, např. bába babulka, popř. adjektiv, např. chytrý chytrulka, ojediněle sloves, např. stydět se styďulka.


Slova s tímto sufixem lze rozdělit do několika skupin. (1) Jména nositelů vlastnosti: šikulka ‚šikovný člověk‘, křehulka ‚křehká žena‘, těhulka ‚těhotná žena‘ (utvořeno resufixací), březulka ‚březí samice‘, chytrulka ‚chytrá žena‘, styďulka ‚stydlivý člověk‘, zpěvulka ‚dívka, která se věnuje zpěvu jako koníčku‘, pipulka (ptáček vytvářející zvuky křídly), svinulka (mnohonožka, která se dokáže svinout). Mezi autorské výrazy patří fešulka ‚fešný člověk‘ (V. Páral, Veletrh splněných přání) a šeďulka (název pro žitnou pálenku v díle B. Hrabala Večerníčky pro Cassia). (2) Jména podle význačné části: medulka (lidový název pro hluchavku, podle sladké květové šťávy), okresulka (brouk z rodu střevlíkovitých s rýhami na hřbetě, patrně souvisí se slovesem okreslit). (3) Jména podle podobnosti: čapulka (druh houby, může být odvozeno od čapět ‚dřepět‘). (4) Deminutiva: babulka, bábulka, mamulka, dědulka, taťulka, kukulka ‚kukačka‘ (utvořeno resufixací). (5) Jména podle původu a látky: název barviva na velikonoční vajíčka březulka (podle drcené březové kůry; srov. i fryžulka, vrzulka od nejasných základů), drobulka (kynuté těsto plněné pudingem a obalené v drobence).


Sufix mají i (6) hypokoristika a jiná expresivní jména: Hanulka, Jitulka, Viťulka, Víťulka, Zdenulka, Káťulka, Péťulka, Peťulka, Renulka, Reňulka, Monulka, Jožulka, Bětulka, Lenulka, Evulka, Jaňulka, Zitulka, popř. Špekulka (přezdívka fotbalisty Oty Nožíře), Lískulka (pohádková postava pojmenovaná podle toho, že se narodila z lískového oříšku).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".+ulka") & (tag="N.*")] dává 14 relevantních lemmat.

Všech 14 lemmat: šikulka (↖1) 22, Peťulka (↖6) 8, těhulka (↖1) 5, křehulka (↖1) 5, Bětulka (↖6) 1, drobulka (↖5) 1, chytrulka (↖1) 1, čapulka (↖3) 1, bábulka (↖4) 1, Jožulka (↖6) 1, kukulka (↖4) 1, pipulka (↖1) 1, dědulka (↖4) 1, Lískulka (↖6) 1.


Mezi irelevantní nálezy patří deminutiva odvozená od substantiv se sufixem ► -ule (bobulka, bambulka), popř. se stejně znějícím zakončením (cibulka, cedulka), dále přejatá/adaptovaná slova obsahující zdrobňovací stavební prvek -ul- (tabulka, pilulka, formulka) a další slova se sufixem ► -ka: kulka, toulka, potulka. V příjmeních mužského rodu (Trefulka, Poštulka, Gomulka) nevytváří řetězec -ulka srozumitelný prvek.

RN, JŠ

296   Např. server www.jmena-psu.cz uvádí pro jméno fenky Babů tyto další verze: Babča, Babunka, Baboo, Bambulka, Babulka, Babule.

Heslo 1011/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018