O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1002/1091
Heslář
-ucha 
 
 
 

Stavba: -uch(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Sufix se připojuje k základům adjektiv, např. černýčernucha, řidčeji substantiv, např. sviněsviňucha. Ojediněle se připojuje k základům sloves, srov. poletovatpoletucha.


Slova s tímto sufixem jsou: (1) jména nositelů vlastnosti, tj. poletucha ‚létající veverka‘, černucha ‚černý kmín‘, starucha ‚stará žena‘ (je zároveň konvertovaným ženským názvem k mužskému *staruch, popř. staroch), ruducha ‚červená řasa‘, žluťucha (rostlina se žlutými prašníky), pěkňucha ‚pěkná žena‘, věrňucha ‚věrná žena‘, pišťucha (hlodavec vydávající v nebezpečí pískavé zvuky); (2) jména podle význačné části, tj. trnucha ‚paryba‘ (český název získala podle jedovatého trnu na konci ocasu), perlucha (Preslem vytvořený název pro rostlinu voskovka/hoja), ostrucha (ryba pojmenovaná podle ostrého kýlu), režucha (lidový název pro řeřichu zahradní, souvisí s rež ‚žito‘), botanický termín halucha (z pol. gale ‚koule‘?; rostlina má při oddenku kulovité hlízy); (3) jména podle podobnosti, tj. sviňucha (druh kytovce), vranucha (druh černého ptáka). V některých případech jde pouze o (4) expresivní modifikace, např. děvucha, fenucha, bábucha.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".+ucha") & (tag="N.*")] dává 11 relevantních lemmat.

Všech 11 lemmat: poletucha (↖1) 121, sviňucha (↖3) 96, černucha (↖1) 13 , trnucha (↖2) 12, pišťucha (↖1) 9, děvucha (↖4) 8, ruducha (↖1) 7, ostrucha (↖2) 5, žluťucha (↖1) 3, vranucha (↖3) 1, starucha (↖1) 1.


Mezi irelevantní nálezy v korpusu SYN s tímto zakončením patří například porucha, záducha, neposlucha.

RN

Heslo 1002/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017