O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 972/1097
Heslář
-termie 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -thermiā ← thermos ,teplý, horký‘; nese význam ,tepelný stav, tepelné poměry‘. Příklady lemmat: hypotermie, hypertermie, homoiotermie/homeotermie, geotermie, eutermie, endotermie.

Heslo 972/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018