O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 966/1091
Heslář
-termie 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -thermiā ← thermos ,teplý, horký‘; nese význam ,tepelný stav, tepelné poměry‘. Příklady lemmat: hypotermie, hypertermie, homoiotermie/homeotermie, geotermie, eutermie, endotermie.

Heslo 966/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017