O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 962/1097
Heslář
-téka 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. thēkē mj. ,úložiště‘; nese význam ,prostor sloužící ke skladování, uchovávání toho, co je vyjádřeno první částí kompozita, příp. místo, kde se s tím nakládá‘. Příklady lemmat: diskotéka, vinotéka, kartotéka, rockotéka, bibliotéka, videotéka, fonotéka, filmotéka, telefonotéka, knihotéka, ootéka, klipotéka, hračkotéka, spermatéka, oldiestéka, salsotéka, špuntotéka.

KN

Heslo 962/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018