O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 891/1091
Heslář
-skopie 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. skopiā ,sledování, pozorování‘; nese význam ‚pozorování/sledování‘. Příklady lemmat: artoskopie, laparoskopie, endoskopie, mikroskopie, daktyloskopie, kolonoskopie, spektroskopie, bronchoskopie, gastroskopie, defektoskopie, mechanoskopie, enteroskopie, skiaskoskopie, rektoskopie.

KO

Heslo 891/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017