O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 756/1091
Heslář
-pnoe 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. pnoē ,dech‘; odkazuje k dýchání. Příklady lemmat: tachypnoe, dyspnoe, bradypnoe, eupnoe, hyperpnoe, hypopnoe.

KO

Heslo 756/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017