O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 762/1097
Heslář
-pnoe 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. pnoē ,dech‘; odkazuje k dýchání. Příklady lemmat: tachypnoe, dyspnoe, bradypnoe, eupnoe, hyperpnoe, hypopnoe.

KO

Heslo 762/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018