O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 724/1097
Heslář
-ped I 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Téhož původu jako –pedie I; odkazuje k terapeutovi poskytujícímu péči o něco. Příklady lemmat: ortoped (pův. péče týkající se nápravy pohybového ústrojí, později druhotně vztahováno k -ped II), logoped, etoped, somatoped.

KO

Heslo 724/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018