O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 721/1097
Heslář
-pat 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. pathos ,utrpení, bolest, vášeň‘; nese význam (1) ,osoba trpící poruchou, vášní‘, (2) ,osoba provozující (léčitelskou) činnost‘. Příklady lemmat: psychopat (1), homeopat (2), telepat (2), sociopat (1), osteopat (2).

KN

Heslo 721/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018