O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 707/1097
Heslář
-ovnice 
 
 
 

Stavba: -ovnic(e), kde (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru růže. Odvozovací základy jsou české, jednoduché.


I. Ze substantiv jsou odvozeny (1) názvy kontejnerů v širokém smyslu podle jejich obsahu: šperkovnice, vzorkovnice, pumovnice, svorkovnice, prachovnice, řízkovnice řízek (rybí návnada). Významově nesourodé jsou (2) názvy nositelů substančního příznaku: terčovnice (zbraň určená ke střelbě na terč, dnes spíše plocha k umístění terče), hákovnice (středověká palná zbraň), stěnovnice (stavební prvek), šachovnice. Adjektivního základu by mohly být výrazy brokovnice, kulovnice, dýmovnice, protože k nim existují paralelní víceslovná pojmenování (broková/kulová zbraň, dýmový granát), v tom případě by byla tvořena sufixem ► -nice; deriváty však nenesou příznak nižšího stylu, jinak typický pro výsledky univerbizace. Podobně je sporný základový slovní druh u výrazu korovnice (mšice).


II. Z adjektiva je odvozen archaický/regionální název (3) nositele okolnostního příznaku štědrovnice (vánočka) ← Štědrý (den). Adjektivního základu mohou být i názvy typu kulovnice, srov. I.(2).


III. Ze slovesa je utvořen historický (4) název nástroje klučovnice (sekera k mýcení) ← klučit ,mýtit‘.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ovnice"] dává 62 lemmat, z nichž 14 je relevantních. 1 lemma má nad 100 dokladů, 3 po 1 dokladu.

Všech 14 lemmat: brokovnice (↖2/3) 311, šachovnice (↖2) 305, kulovnice (↖2/3) 120, šperkovnice (↖1) 77, dýmovnice (↖2/3) 70, vzorkovnice (↖2) 32, svorkovnice (↖2) 13, hákovnice (↖2) 9, pumovnice (↖2) 6, terčovnice (↖2) 3, řízkovnice (↖2) 2, korovnice (↖2/3) 2, klučovnice (↖4) 1, štědrovnice (↖3) 1.


Sufix -ovnice lze jen etymologicky objasnit ve slově kustovnice (dřevina).237 O jiné přípony se jedná zejm. v případě jmen přechýlených typu pracovnice pracovník, ale i rovnice rovný, gruntovnice (gruntovní kniha) ← gruntovní ► -iceolovo ► -nice. Nejasný je původ řetězce v místních jménech typu Žirovnice, Jedovnice, Jarovnice, Radovnice.

MV

237   Název vytvořil Presl podle ruského kust ,keř‘ (pokud nevyšel přímo z ruského názvu pro řešetlák – kustovník; v tom případě by šlo o resufixaci příponou ► -ice).

Heslo 707/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018