O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 705/1097
Heslář
-ovna 
 
 
 

Stavba: -ov()n(a), kde () reprezentuje vkladné e (královen), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena. Jedná se o sufix složený z -ov- + -na , kde -ov- pochází a) od posesivních adjektiv (král-ův, král-ov-a → král-ovna), nebo b) má oporu v adjektivech na -ový (strojovýstrojovna). Pomocí -ovna se ovšem tvoří i tam, kde všechny členy derivační historie (už) v jazyce nejsou.


Od substantiv se tvoří jednak (1) názvy osob, jednak názvy míst. K názvům osob patří z proprií (1a) vlastní jména příslušnic panovnických rodů: Eliška Přemyslovna, Marie Stuartovna, Alžběta Tudorovna ap. Říká se však Alžběta Windsorová, takže se zdá, že sufix -ovna platí jen pro historické postavy. Srov. ironické užití Livia Klausovna. Z apelativ se tvoří ojediněle (1b) označení panovnice: královna, císařovna; také v kompozitu diskokrálovna. V ruském a bulharském prostředí se tímto sufixem tvoří (1c) ženské patronymikon, tzv. otčestvo: Alexandra Fjodorovna.


Mnohdy s oporou v tvoření adjektiv sufixem -ový se tvoří (2) názvy míst/místností: (2a) kde se něco skladuje nebo uschovává: vozovna, kočárovna, praporovna, mozkovna; (2b) kde se něco vyrábí, dobývá: čokoládovna, mincovna, sladovna, štěrkovna, pískovna; (2c) kde se něco prodává, podává nebo půjčuje: čajovna, knihovna, poštovna, stravovna, občerstvovna; (2d) kde se koná nějaká aktivita, schůze nebo setkání určité organizace: sněmovna, sokolovna, orlovna, míčovna (míčové hry); (2e) kde někdo bydlí, popř. kde přebývá zvíře: katovna, invalidovna, hájovna, výrovna; (2f) kde se pěstují nějaké rostliny: malinovna, křenovna. Jedná se o produktivní typ, jak dokládají nedávno utvořené názvy serverovna, gigamozkovna.


V ojedinělých případech (Invalidovna) vznikla z těchto substantiv propria.


SYN2010

Dotaz [.*ovna] omezený na substantiva dává 143 lemmat, po očištění 138, z toho 3 nad 1.000, 1 lemma nad 100, 22 nad 10, 56 lemmat mezi 2 až 10, 56 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: královna (↖1b) 2.334, knihovna (↖2c) 1.820, sněmovna (↖2d) 1.017, císařovna (↖1b) 327, sokolovna (↖2d) 76, klubovna (↖2d) 75, čajovna (↖2c) 72, mincovna (↖2b) 67, strojovna (↖2a) 50, pískovna (↖2b) 37, vozovna (↖2a) 28, Fjodorovna (↖1c) 26, hájovna (↖2e) 25, Přemyslovna (↖1a) 23, Ivanovna (↖1c) 22, sladovna (↖2b) 18, Michajlovna (↖1c) 18, Stuartovna (↖1a) 17, štěrkovna (↖2b) 14, vývařovna (↖2c) 14 .


Slabý podíl irelevantních nálezů představují zejména kompozita: videopůjčovna, velkovývařovna.

FE

Heslo 705/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018