O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 708/1097
Heslář
-ovník 
 
 
 

Stavba: -ovník(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad, popř. pán. Odvozovací základy jsou české i přejaté, jednoduché, ojediněle složené.


I.Ze substantiv je odvozena bohatá skupina (1) názvů dřevin a bylin podle plodů nebo jiného významného znaku, a to názvů odborných i laických: banánovník, fíkovník, olivovník, mangovník, mandlovník, kávovník, citrusovník, vanilovník, čajovník, skořicovník, chininovník, kaučukovník, ananasovník, pepřovník, kiwiovník, kafrovník, kurkumov-
ník, jutovník, zázvorovník, gumovník, korkovník, trnovník, kořenovník, mozkovník, medovník
;
srov. (2). Analogicky jsou utvořeny názvy fiktivních rostlin frňákovník, medailovník. Významově nesourodou skupinu tvoří další (2) názvy nositelů substančního příznaku: plukovník, kusovník (výrobní rozpis kusů), křižovník/křížovník, sladovník, rojovník (schránka na včelí roj, ale i dřevina), makovník, medovník (pečivo), pohádkovník, kilometrovník, vlnovník (hmyz), mincovník (přístroj na příjem mincí), maltovník (nádoba na maltu), římsovník (truhlářský nástroj), trhovník, sborovník, plecovník (pokrm), erbovník, rýžovník (pták), sloupovník (poustevník/filozof žijící na sloupu, jinak zvaný stylita), schůzovník (zkušený účastník schůzí). U některých z těchto názvů nelze vyloučit základ adjektivní, ale paralelní víceslovná pojmenování se víceméně neobjevují, u polysémních výrazů se mohou uplatňovat oba základy (srov. medovník – rostlina, dort, ale i medový perník).


II. Ze sloves jsou utvořeny (3) názvy osob činovník – přejímka z ruštiny, sufix lze tedy možno považovat spíše za adaptační, a archaismus klučovník klučit (mýtit).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ovník"] dává 190 lemmat, z nichž 99 je relevantních.

1 lemma má nad 1.000 dokladů, 36 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: plukovník (↖2) 2.570, činovník (↖3) 201, fíkovník (↖1) 135, banánovník (↖1) 97, pomerančovník (↖1) 92, kusovník (↖2) 72, křižovník/křížovník (↖2) 56, mangovník (↖1) 51, kávovník (↖1) 45, mandlovník (↖1) 42, chlebovník (↖1) 41, sladovník (↖2) 17, pepřovník (↖1) 16, gumovník (↖1) 14, rojovník (↖2) 13, šekovník (↖2) 13, kakaovník (↖1) 13, liliovník (↖1) 12, korkovník (↖1) 12, ledvinovník (↖1) 12.


Řetězec ovník se objevuje v odvozeninách ze sloves a adjektiv, popř. dalších slovních druhů, v tom případě jde obvykle o sufix ► -ník: pracovník pracovat, milovník milovat, rohovník ← rohovat ,boxovat‘, fóliovník ,fóliový skleník‘, granátovník granátové jablko, slovník slovo. Další formálně podobné názvy jsou tvořeny sufixem ► -ík, knihovníkknihovna, rovník rovný, domovník domovní. I ve vlastních jménech místních je původ jiný: Rakovník rakovný (potok). Původ názvů typu Bukovník, Březovník je sporný, i tato jména mají nejspíš adjektivní základ. V příjmení Lichovník je synchronně zřetelný základ ve slově lichva, ale protože je diachronně doloženo i adjektivum lichovní, uvažujeme i v tomto případě o adjektivním základu a příponě ► -ík.

MV

Heslo 708/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018