O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 698/1097
Heslář
-ovec 
 
 
 

Stavba: -ov(e)c(0), kde (e) reprezentuje vkladné e při nulové koncovce, (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž nebo stroj.


Od substantiv se pomocí rozšířeného sufixu -ovec (srov. ► -ec) tvoří zejména názvy osob; děje se tak někdy s oporou v posesivních adjektivech na –ův: Masaryk : Masaryk-ov-a → masaryk-ov-ec. Jde převážně o depropriální názvy (1) stoupenců osobností, členů uměleckých skupin, sportovních klubů a příslušníků panovnických rodů: benešovec, klausovec, masarykovec; lumírovec, ruchovec; baníkovec; Kapetovec, Romanovec, Přemyslovec, Slavníkovec. Z nemnoha (2) jiných názvů osob tvořených tímto sufixem z apelativ je stylově neutrální jen synovec; dále sem patří běžná expresiva svalovec (může být tvořeno i od adjektiva sufixem ► -ec) a trhovec, poněk. zast. výraz národovec, expresivní okazionalismus nobelovec (za běžnější nobelista), slangismus nářaďovec (osoba cvičící na nářadí) a několik málo dalších doložených okazionalismů.


Z ostatních názvů mají sufix -ovec zejména názvy živočichů, rostlin a nerostů. Mezi (3) názvy živočichů patří jednak (a) mutační desubstantiva: kůr-a → kůr-ovec; dále např. bičíkovec, členovec, korálovec, tlamovec, obratlovec, jednak (b) modifikační názvy označující zoologický taxon příbuzný s taxonem označovaným slovem základovým: orel orl-ovec; dále např. delfínovec, pavoukovec. (4) Názvy rostlin a jejich plodů jsou sufixem -ovec odvozeny z názvů jiných rostlin či jejich plodů: hrušk-a → hrušk-ovec; dále např. jedlovec, ořechovec, sekvojovec, vřesovec. (5) Názvy nerostů jsou sufixem -ovec odvozeny z názvů jiných nerostů či látek: cíncín-ovec; dále např. magnetovec, pískovec, sádrovec. (6) Názvy jídel odvozené sufixem -ovec jsou odvozeny z názvů poživatin, z nichž se vyrábějí: mákmak-ovec; dále třešňovec, medovec; tyto deriváty lze však pokládat také za deadjektiva odvozená základní variantou sufixu ► -ec: makov-ýmakov-ec. Pokud jde o (7) názvy objektů, jsou v úzu doložena jen dvě slova: ledovec a kamnovec.


SYN2010:

Dotaz [(lemma=".*ovec" & (tag="N.*")] dává 323 lemmat, z toho 121 relevantních. Z nich 4 mají nad 1.000 dokladů, 14 nad 100 dokladů, 25 po jednom dokladu.

Zastoupení významů/funkcí ve vzorku 350 lemmat: 45 % (1), 23 % (3), 10 % (4) (5), 5 % (7), 4 % (2), 0,8 % (6).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: ledovec (↖7) 1.866, synovec (↖2) 1.003, pískovec (↖5) 579, kůrovec (↖3) 444, obratlovec (↖3) 394, trhovec (↖2) 260, Přemyslovec (↖1) 216, svalovec (↖2) 122, členovec (↖3) 107, baníkovec (↖1) 88, cínovec (↖5) 83, pásovec (↖3) 77, delfínovec (↖3) 54, jílovec (↖5) 51, Romanovec (↖1) 47, kroužkovec (↖3) 42, sádrovec (↖5) 41, národovec (↖2) 36, pavoukovec (↖3) 29, zemanovec (↖1) 27.

Heslo 698/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018