O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 693/1097
Heslář
-ovaný 
 
 
 

Stavba: -ovan(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Sufixem je utvořeno jen několik adjektiv od podstatných jmen; zpracováváme případy, kdy se neužívá sloveso (srov. ► o- -ný).


Nejpočetnější skupinu tvoří adjektiva s významem (1) dekorovaný vzorem, který pojmenovává základové substantivum. Základovými substantivy jsou (a) názvy tvarů a objektů: čtverečkovaný (← čtvereček), květovaný (← květ), podobně kostkovaný, kostičkovaný, kytičkovaný, pruhovaný, proužkovaný, puntíkovaný; (b) názvy zvířat: tygrovaný (← tygr), zebrovaný (← zebra). Jde především o názvy vzhledových vlastností textilií a povrchových materiálů; srov.: Dnes měl na sobě kostkovaný oblek a proužkovanou kravatu; Utěsnil si svůj skafandr a nasadil si tygrovanou přilbu; Na stole čekaly dva puntíkované hrnky. Některá z adjektiv se užívají také jako druhová jména v botanické a zoologické terminologii: lilie tygrovaná, krajta mřížkovaná, třezalka tečkovaná, ledňáček pruhovaný ad.


Primárně substantivní motivaci mají dále adjektiva s významem (2) mající na sobě oděv pojmenovaný základovým substantivem: krojovaný (mající ← kroj), podobně livrejovaný, kostýmovaný, uniformovaný.


Od substantiv jsou sufixem -ovaný odvozena adjektiva s významem (3) vyznačující se tím, co pojmenovává základové substantivum. Sufix -ovaný se připíná k základům přejatých abstraktních substantiv označujících lidské přednosti, schopnosti: talentovaný (← talent), renomovaný (← renomé), erudovaný (← erudice).


Adjektiva typu (1), (2) i (3) se tvoří analogicky k frekventovaným adjektivům typu požadovaný, zpracovaný, která se odvozují od pasivních n-ových slovesných participií (požadován, zpracován). Vzhledem k tomu, že primárně jsou motivována substantivy (tygrovaný ‚mající zbarvení jako tygr‘; livrejovaný ‚mající livrej‘, talentovaný ‚mající talent‘), a vzhledem k neexistenci/nedoloženosti sloves jako *tygrovat, *talentovat, *livrejovat vztahujeme příslušná adjektiva přímo k substantivům. Nelze však vždy jednoznačně rozhodnout, od čeho bylo adjektivum odvozeno (tečkovanýtečka/tečkovat). Ani u adjektiv motivovaných primárně substantivy nelze vyloučit formální oporu v slovesných tvarech, byť jen potenciálních (srov. mj. existenci prefigovaných adjektiv typu olivrejovaný, vytečkovaný).

 

 

SYN2010

Dotaz [(lemma=".ovaný") & (tag="A.*")] dává 3.384 lemmat. Ve vzorku s 669 lemmaty bylo 23 platných lemmat. Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 1.000 dokladů, 10 lemmat nad 100 dokladů, 0 lemmat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: talentovaný (↖3) 1.285, renomovaný (↖3) 967, pruhovaný (↖1) 560, uniformovaný (↖2) 431, kostkovaný (↖1) 383, květovaný (↖1) 207, proužkovaný (↖1) 167, tečkovaný (↖1) 135, krojovaný (↖2) 132, erudovaný (↖3) 107, diplomovaný (↖3) 70, žilkovaný (↖1) 58, žebrovaný (↖1) 40, kostýmovaný (↖2) 39, mramorovaný (↖1) 39, tygrovaný (↖1) 36, puntíkovaný (↖1) 28, kytičkovaný (↖1) 20, čtverečkovaný (↖1) 20, livrejovaný (↖2) 19.


Pouze etymologicky lze vyložit původ adjektiva svrchovaný. Adjektivum sofistikovaný ‚promyšlený, propracovaný, rafinovaný‘ vzniklo adaptací anglického výrazu sophisticated.

 

Naprostá většina adjektiv s koncovým řetězcem -ovaný jsou adjektiva vyjadřující výsledek děje, odvozená od pasivních slovesných participií konverzí, tj. připojením adjektivní koncovky k pasivnímu příčestí zakončenému na n: jmenovaný (← jmenovánjmenovat), obžalovaný, očíslovaný, popisovaný, podceňovaný, vyprodukovaný, začarovaný.

JB

Heslo 693/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018