O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 700/1097
Heslář
-oví 
 
 
 

Stavba: -ov(í) , kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení.


Sufixem se tvoří od substantiv (1) substantiva hromadná: listoví, křoví ← keř. Některá mají význam (1a) pokryv/porost: vrboví, habroví. Lexikalizovaná jsou substantiva cukroví ‚cukrářské výrobky, pečivo i bonbony‘, mřížoví ‚mřížové zařízení‘.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*oví" & tag="NNN.*"] dává 38 lemmat, z toho 20 relevantních.

Všech 20 lemmat: křoví (↖1) 1.253, cukroví (↖1) 546, listoví (↖1) 153, mřížoví (↖1) 94, stromoví (↖1) 94, sloupoví (↖1) 79, větvoví (↖1) 51, krajkoví (↖1) 42, lanoví (↖1) 38, trámoví (↖1) 37, žebroví (↖1) 35, plachtoví (↖1) 20, síťoví (↖1) 17, révoví (↖1a) 16, ráhnoví (↖1) 13, vrboví (↖1a) 11, habroví (↖1a) 3, olšoví (↖1a) 1, žilkoví (↖1) 1, lískoví (↖1a) 1.


Za slova odvozená sufixem -oví nepokládáme jednak slova tvořená sufixem ► -í (podkroví) nebo cirkumfixy ► sou- -í (souostroví, sousloví), ► ú- -í (úsloví), ► pří- -í (přísloví), jednak kompozita (především s druhým členem –sloví, např. tvarosloví, názvosloví a též např. bezdomoví). Nejasný je původ propria Oloví.

KO

Heslo 700/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018