O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 691/1097
Heslář
-ov 
 
 
 

Stavba: -ov(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek skloňovacího typu les.


Sufix, jehož původ je v přivlastňovacích tvarech (adjektivum, popř. genitiv plurálu substantiva), je typický pro tvorbu místních jmen, kde pět nejfrekventovanějších podle korpusu SYN2010 jsou Prostějov, Chomutov, Přerov, Sokolov, Mnichov.


S výhradou, že má malý význam zkoumat jen ta, která se v korpusu vyskytují s malým počátečním písmenem (pravzor deproprializovaných názvů se píše Kocourkov, s velkým písmenem je doložený Balíkov i další), lze konstatovat, že se jím tvoří obecné hanlivé názvy míst. Základ bývá po významové stránce snadno rozpoznatelný, formální stránka (např. blbákov, vidlákov) může být nezřetelná.


SYN2010

Dotaz [lemma=[aábcčdďeéfghiíjklmnňoóprřsštťuúvwxyzž].+ov] dává celkem 317 lemmat, z nichž relevantních je 5.

Všech 5 lemmat: zapadákov 165, blbákov 8, balíkov 3, vystrkov 3, buranov 1.


Nemalou část irelevantních nálezů tvoří slovenská přivlastňovací adjektiva se sufixem -ov, který odpovídá českému sufixu ► -ův, i další slovenská slova v českých textech. Na frekvenční špičce stojí česká slova ostrov, domov, hřbitov, venkov, chov.

O vztahu k přivlastňovacím adjektivům srov. Hauser 2007.

Heslo 691/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018