O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 688/1097
Heslář
-ous 
 
 
 

Stavba: -ous(0), kde (0) reprezentuje koncovky vzoru pán, resp. muž. Některá jména se skloňují jen podle vzoru muž (divous, prťous), jiná kolísají mezi vzory muž a pán (mrňous, morous).


Sufixem je utvořeno jen několik málo substantiv. Deadjektiva mrňous, prťous, divous pojmenovávají nositele vlastnosti. U jmen mrňousprťous předcházelo vlastní derivaci mechanické krácení (mrňousmrňavý, prťousprťavý); substantivum divous má dvojí interpretaci (divousdivý/divoký).


Jméno kalous pravděpodobně etymologicky souvisí se substantivem kal (kalous byl pokládán za „nečistého“ ptáka, který přináší smrt). Jméno morous vzniklo adaptací z lat. morōsus ,mající svérázné mravy‘.SYN2010

Dotaz [lemma=".*ous"] dává 220 lemmat, z toho 6 relevantních.

Všech 6 lemmat: mrňous 179, morous 56, kalous 38, divous 23, prťous 1, hovňous 1.


Na -ous jsou zakončena některá česká příjmení: Vaňous, Markalous, Vavrous.

VV

Heslo 688/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018