O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 687/1097
Heslář
-our 
 
 
 

Stavba: -our(0), kde (0) reprezentuje koncovky vzoru pán (Němčour, hubeňour) nebo hrad (pěťour). Některá jména kolísají mezi životnou a neživotnou deklinací (meďour, vizour).

I. Tvoření od substantiv: Sufixem je v češtině utvořeno jen několik málo slov. Nejčastěji sufix -our pouze (1) dodává expresivitu základovému substantivu: Němčour, kaňour, saďour. Někdy je odvození spojeno s výraznou hláskovou obměnou základu: meďourmercedes, vizourwhisky. Slangové substantivum paďour (hanlivé označení pro měšťáka, užívané trampy) zřejmě etymologicky souvisí se slovem padavka.


II. Deadjektivum hubeňour označuje (2) nositele vlastnosti. Slangové pojmenování zanďour je zřejmě motivováno slovy zadní, vzadu: označuje fotbalový styl upřednostňující obranu před útokem, tedy založený na „hře dozadu“.


III. Od číslovky je odvozen název rostliny pěťour (květy pěťouru jsou většinou pětičetné).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*our"] dává 218 lemmat, z toho 16 relevantních.

Všech 16 lemmat: Němčour (↖1) 72, hubeňour (↖2) 62, pinďour (↖1) 36, Paďour 31, ježour (↖1) 30, paďour 20, vizour (↖1) 14, kaňour (↖1) 6, saďour (↖1) 4, meďour (↖1) 4, pěťour 4, němčour (↖1) 2, kněžour (↖1) 2, zanďour (↖2) 1, dědour (↖1) 1, Kaďour 1.

VV

Heslo 687/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018