O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 686/1097
Heslář
-ounký 
 
 
 

Stavba: -ounk(ý) , kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Sufix patří mezi zdrobňující sufixy adjektiv. Konkuruje sufixu ► -oučký tak silně, že zdrobnělá přídavná jména existují zpravidla ve dvou podobách, aniž by se lišila významem: slabounký/slaboučký, tenounký/tenoučký, hezounký/hezoučký. Sufix se připojuje nejen ke kořeni původního adjektiva (tichýtichounký, hezkýhezounký), ale při odvozování od přídavných jmen s jinými sufixy než - i k reinterpretovanému kmeni (drobnýdrobounký, ale něžnýněžňounký, voňavývoňavounký, placatýplacaťounký). K formantu často patří krácení kmenové samohlásky (úzkýuzounký, nízkýnizounký) a měkčení koncové souhlásky kmene (čistýčisťounký, mladýmlaďounký, jemnýjemňounký).


SYN2010

Dotaz ([lemma=".*ounký „ & tag="A.*"]) dává 33 lemmat, z toho 32 relevantních. Z frekvenčních pásem: 5 lemmat nad 100 dokladů, 13 lemmat nad 10 dokladů, 7 lemmat mezi 10 a 2 doklady, 7 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: drobounký 272, lehounký 190, tenounký 123, uzounký 116, slabounký 102, čisťounký 72, tichounký 70, hezounký 46, hebounký 31, slaďounký 25, jemňounký 22, hlaďounký 19, mlaďounký 18, světlounký 18, štíhlounký 17, měkounký 15, bělounký 12, křehounký 12, nizounký 9, řiďounký 9.

PN

Heslo 686/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018