O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 684/1097
Heslář
-oulinký 
 
 
 

Stavba: -oulink(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Sufix vznikl vložením morfému -li- do sufixu -ounký (-oulinký) je tedy původně jeho variantou. Jeho další variantou je forma -ulinký (mlaďoulinký/mlaďulinký, čisťoulinký/čisťulinký). Sufix se připojuje nejen ke kořeni původního adjektiva (tichýtichoulinký, hezkýhezoulinký), ale při odvozování od přídavných jmen s jinými sufixy než - i k reinterpretovanému kmeni (drobnýdroboulinký/drobňoulinký). K odvozování sufixem patřívá krácení kmenové samohlásky (úzký uzoulinký) a měkčení koncové souhlásky kořene/kmene (tenkýtenoulinký/teňoulinký).


Sufix je jedním ze zdrobňujících sufixů adjektiv, popř. výrazů chovajících se formálně jako adjektiva (každý). Konkuruje tak řadě dalších sufixů, z nichž sufixy ► -ičký, ► -oučký, ► -ounký, ► -inký zde mají samostatná hesla, a dalším variantám těchto sufixů tvořeným vkládáním či opakováním určitých morfémů, popř. jejich částí: malinký/malilinký/malininký/malinečký. Zdrobnělá přídavná jména tak existují zpravidla v několika podobách, aniž by se lišila významem: mladičký/mlaďoučký/mlaďounký/mlaďunký/mladinký/mlaďoulinký. Produktivita těchto adjektiv není v systému češtiny omezena, jejich frekvence je ovšem relativně nízká, což je vysvětlitelné jejich speciálním, expresivně zabarveným významem.


SYN2010

Všech 5 lemmat: droboulinký 9, lehoulinký 8, slaboulinký 5, tenoulinký 5, uzoulinký 4.

PN

Heslo 684/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018